1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn.

a. Chúng tôi có thể lấy dữ liệu cá nhân về bạn (như tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, chi tiết tài chính [ví dụ: thu nhập, chi phí và/hoặc lịch sử tín dụng], chi tiết việc làm [ví dụ: nghề nghiệp, giám đốc và các vị trí khác được giữ, lịch sử việc làm, tiền lương và/hoặc phúc lợi]) bất cứ khi nào bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc hoàn thành bất kỳ biểu mẫu nào của chúng tôi (cả trực tuyến và ngoại tuyến).

b. Ví dụ: chúng tôi sẽ lấy dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng trang web, gửi phản hồi cho chúng tôi, đăng tài liệu, liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, đăng ký dịch vụ, tham gia một cuộc thi, sự kiện, mua hàng hóa hoặc dịch vụ.

c. Chúng tôi có thể theo dõi việc bạn sử dụng trang web này thông qua việc sử dụng cookie và các thiết bị theo dõi tương tự. Ví dụ: chúng tôi có thể theo dõi số lần bạn truy cập, trang nào bạn truy cập, dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí và tên miền gốc của nhà cung cấp dịch vụ internet của người dùng. Thông tin này giúp chúng tôi xây dựng một hồ sơ của người dùng của chúng tôi. Một số dữ liệu này sẽ được tổng hợp hoặc thống kê, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể nhận dạng cá nhân bạn. Vui lòng xem phần “Sử dụng Cookies” ở phần dưới đây.

d. Đôi khi, chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác (chẳng hạn như các cơ quan tham chiếu tín dụng) mà chúng tôi sẽ thêm vào thông tin mà chúng tôi đã giữ về bạn để chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ, cải thiện và cá nhân hóa dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

e. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào của bạn trừ khi bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn để làm như vậy.

+ Đọc thêm

2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong thông báo bảo mật được cung cấp cho bạn tại thời điểm dữ liệu của bạn được lấy. Những mục đích này có thể bao gồm:

 • Để giúp chúng tôi nhận diện bạn và bất kỳ tài khoản nào mà bạn giữ với chúng tôi
 • Để thực hiện yêu cầu hoàn trả hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn
 • Quản trị
 • Nghiên cứu, phân tích thống kê và sở thích hành vi
 • Hồ sơ khách hàng và phân tích sở thích mua hàng của bạn
 • Tiếp thị - vui lòng xem phần “Tiếp thị và từ chối” bên dưới
 • Ngăn chặn và phát hiện hoạt động tội phạm và tội phạm
 • Thanh toán và thực hiện đơn hàng
 • Chấm điểm tín dụng và kiểm tra tín dụng - vui lòng xem phần “Kiểm tra tín dụng” bên dưới
 • Tùy chỉnh trang web này và nội dung của nó theo sở thích cụ thể của bạn
 • Để thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với trang web này hoặc với hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến bạn
 • Kiểm tra an ninh
 • Cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Trường hợp sử dụng là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn
 • Trường hợp sử dụng là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • Trường hợp sử dụng là cần thiết vì lợi ích quốc gia
 • Trường hợp sử dụng là cần thiết cho bất kỳ thủ tục điều tra hoặc tố tụng.
+ Đọc thêm

3. Giám sát.

Chúng tôi có thể theo dõi và ghi lại giao tiếp với bạn (như cuộc trò chuyện qua điện thoại và email) cho mục đích đảm bảo chất lượng, đào tạo, phòng chống gian lận và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

+ Đọc thêm

4. Tiếp thị và từ chối.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức là đối tác kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi hoặc họ có thể liên hệ với bạn (trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi hoặc họ không làm như vậy) qua thư, điện thoại, SMS, tin nhắn văn bản/hình ảnh/video, fax, email , v.v.) về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt, các hoạt động từ thiện có thể khiến bạn quan tâm. Nếu bạn không muốn nhận thêm bất kỳ thông tin tiếp thị trực tiếp nào từ chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bạn có thể từ chối bất cứ lúc nào. Xin vui lòng xem thêm tại phần “Quyền của bạn” bên dưới.

+ Đọc thêm

5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho:
a. Các công ty khác trong tập đoàn của chúng tôi
b. Đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc bảo trì web)
c. Đại lý tham chiếu tín dụng - vui lòng xem phần “Kiểm tra tín dụng” bên dưới
d. Cơ quan thực thi pháp luật khi họ yêu cầu chúng tôi làm như vậy
e. Các đối tác kinh doanh của chúng tôi phù hợp với phần “Tiếp thị và từ chối” bên trên

+ Đọc thêm

6. Kiểm tra tín dụng.

Để cho phép chúng tôi và các công ty khác trong nhóm của chúng tôi đưa ra quyết định tín dụng về bạn và các thành viên khác trong gia đình bạn và cho mục đích phòng chống gian lận và rửa tiền, chúng tôi có thể tìm kiếm các hồ sơ của cơ quan phòng chống tín dụng và phòng chống gian lận (những người sẽ ghi lại việc tìm kiếm). Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về cách bạn thực hiện tài khoản của mình cho các cơ quan đó và thông tin của bạn có thể được liên kết với các hồ sơ liên quan đến những người khác sống trong cùng địa chỉ mà bạn liên kết về tài chính. Những người cấp tín dụng khác có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định tín dụng về bạn và những người mà bạn có liên quan đến tài chính, cũng như để ngăn chặn gian lận, truy tìm con nợ và mục đích rửa tiền.

+ Đọc thêm

7. Chuyển ra nước ngoài.

Trong phạm vi tối đa được Các Luật pháp cho phép, thông tin bạn cung cấp có thể được chuyển đến một quốc gia ngoài Việt Nam có thể không có biện pháp bảo vệ tương tự liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và hạn chế sử dụng như được nêu trong Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo bảo vệ đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn. Bằng cách gửi thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao này cho các mục đích được chỉ định trong Chính sách bảo mật này.

+ Đọc thêm

8. Giữ bí mật dữ liệu của bạn.

a. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ:

 • Quyền truy cập vào tài khoản của bạn được kiểm soát bởi mật khẩu và tên người dùng duy nhất cho bạn
 • Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên các máy chủ được bảo mật

b. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện tất cả nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Internet không hoàn toàn an toàn và vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được truyền từ bạn hoặc cho bạn thông qua Internet.

+ Đọc thêm

9. Cách chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn nếu mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó không còn được phục vụ khi lưu giữ dữ liệu cá nhân hoặc việc lưu giữ dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc pháp lý của chúng tôi.

+ Đọc thêm

10. Thông tin về cá nhân khác.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thay mặt cho người khác, bạn xác nhận rằng người kia đã chỉ định bạn thực hiện thay mặt họ và đồng ý rằng bạn có thể:

 • Thay mặt anh ấy/cô ấy đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của anh ấy/cô ấy
 • Thay mặt anh ấy/cô ấy nhận bất kỳ thông báo bảo mật nào
 • Đồng ý cho việc chuyển dữ liệu cá nhân của anh ấy/cô ấy ra nước ngoài
 • Đồng ý cho việc xử lý dữ liệu nhạy cảm của người đó, ví dụ: thông tin sức khỏe
+ Đọc thêm

11. Sử dụng cookies.

a. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn (hoặc thiết bị điện tử khác) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie và các dịch vụ theo dõi trực tuyến khác trên trang web để:

 • Theo dõi các mặt hàng được lưu trữ trong giỏ hàng của bạn và đưa bạn qua quy trình thanh toán
 • Nhận ra bạn bất cứ khi nào bạn truy cập trang web này (điều này tăng tốc truy cập của bạn vào trang web vì bạn không phải đăng nhập mỗi lần)
 • Nhận được thông tin về sở thích của bạn, các phong trào trực tuyến và việc sử dụng internet 
 • Thực hiện nghiên cứu và phân tích thống kê để giúp cải thiện nội dung, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các yêu cầu và lợi ích của khách truy cập/khách hàng của chúng tôi
 • Nhắm mục tiêu thực hiện các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo và các đối tác của chúng tôi hiệu quả hơn bằng cách cung cấp các quảng cáo dựa trên sở thích được cá nhân hóa theo sở thích của bạn
 • Làm cho trải nghiệm trực tuyến của bạn hiệu quả và thú vị hơn

b. Thông tin chúng tôi có được từ việc sử dụng cookie của chúng tôi thường sẽ không chứa dữ liệu cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi có thể có được thông tin về máy tính hoặc thiết bị điện tử khác như địa chỉ IP, trình duyệt của bạn và/hoặc thông tin nhật ký internet khác, nhưng điều này thường không thể nhận dạng cá nhân bạn. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn - nhưng chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó (ví dụ: bằng cách hoàn thành biểu mẫu trực tuyến) hoặc nơi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi.

c. Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn để sử dụng cookie trên trang web này. Trường hợp ngoại lệ là cookie thiết yếu để chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã yêu cầu (ví dụ: để cho phép bạn đặt các mặt hàng vào giỏ hàng của mình và sử dụng quy trình thanh toán của chúng tôi).

d. Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi khi trình duyệt của bạn được thiết lập để chấp nhận cookie, chúng tôi sẽ hiểu đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn thay đổi ý định trong tương lai về việc cho phép chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể sửa đổi cài đặt của máy tính để từ chối cookie hoặc tắt hoàn toàn cookie.

e. Ví dụ, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba, những người cũng có thể thiết lập cookie trên trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp bên thứ ba này chịu trách nhiệm về các cookie họ đặt trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của bên thứ ba có liên quan.

f. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để cookie không được chấp nhận. Nếu bạn làm điều này, xin lưu ý rằng bạn có thể mất một số chức năng của trang web này.

+ Đọc thêm

12. Quyền của bạn.

Bạn có quyền lấy thông tin về dữ liệu cá nhân của mình được lưu trữ bởi Tập đoàn THACO AUTO và, có quyền yêu cầu quyền truy cập để xem bất kỳ thông tin nào được lưu trữ về bạn và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật, xóa hoặc vô hiệu hóa bất cứ lúc nào. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản đính kèm trong email) và gửi về địa chỉ thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây và/hoặc gửi văn bản trực tiếp đến đại lý BMW chính thức của THACO AUTO liên quan đến yêu cầu này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, phản đối hoặc khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn giới hạn việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho các Mục đích tùy chọn hoặc nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyện, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản đính kèm trong email theo địa chỉ thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây và/hoặc gửi văn bản trực tiếp đến đại lý BMW chính thức của THACO AUTO liên quan đến yêu cầu này.

+ Đọc thêm

13. Dữ liệu cá nhân thu thập và/hoặc được xử lý của các đối tác của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập và/hoặc xử lý bởi các đối tác của chúng tôi, đặc biệt là các đại lý độc lập của chúng tôi (không thuộc sở hữu của THACO AUTO Group). Họ có thể có chính sách bảo mật khác và các hành động khác đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu họ tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp lý nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chính sách và/hoặc hành động nào của họ.

+ Đọc thêm

14. Kinh doanh.

Nếu doanh nghiệp liên quan của BMW hoặc THACO AUTO được bán hoặc sáp nhập với một doanh nghiệp khác, thông tin chi tiết của bạn có thể được tiết lộ cho các cố vấn của chúng tôi và bất kỳ người mua tiềm năng nào và cố vấn của họ và sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.

+ Đọc thêm

15. Sự đồng ý của bạn.

Bằng cách gửi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc sử dụng thông tin đó như được quy định trong Chính sách bảo mật này.

+ Đọc thêm

16. Thay đổi chính sách bảo mật.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra Chính sách bảo mật này để đảm bảo rằng bạn biết về phiên bản mới nhất sẽ áp dụng mỗi khi bạn truy cập trang web này.

+ Đọc thêm

17. Chi tiết liên hệ của chúng tôi.

Chúng tôi hoan nghênh các phản hồi và câu hỏi của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua bất kỳ cách nào sau đây:

Email: care@thaco.com.vn

Điện thoại: 1900 1101

+ Đọc thêm
spinner