Cài đặt của bạn với việc sử dụng cookie.

Điều khoản sử dụng cookie.

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được sao lưu vào ổ cứng của Khách hàng bằng một trang web. Cookie không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính của Khách hàng và không chứa bất kỳ loại virus nào. 
Tập tin cookie từ trang web của chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Khách hàng. Khách hàng có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie bất cứ lúc nào thông qua các bước thiết lập trong trình duyệt của Khách hàng. Theo quy định, tập tin cookie chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi để xác định độ dài những lần Khách hàng truy cập vào trang web với mục đích đánh giá thống kê không dựa vào danh tính Khách hàng và để nâng cao sự thân thiện với người dùng.
Cookie đôi khi có thể phục vụ cho một mục đích bổ sung trong một số phần của trang web. Bạn sẽ được thông báo về điều này nếu bạn truy cập vào một trong các phần đó.

+ Đọc thêm
spinner