Trang web này được quản trị bởi tập đoàn BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - BMW AG), Petuelring 130, 80788 Munich, Germany).

Liên hệ: customerservice@bmwgroup.com
Điện thoại: +49 89 382-0
Thứ hai - Thứ sáu, từ 8:00 AM đến 6:00 PM CEST.


Đại diện pháp lý của BMW AG là các thành viên của ban quan trị (Oliver Zipse (Chairman), Ilka Horstmeier, Milan Nedeljkovic, Pieter Nota, Walter Mertl, Frank Weber, Andreas Wendt).

Chủ tịch hội đồng quản trị: Norbert Reithofer

Đã đăng ký tại Đức: München HRB 42243

Mã số thuế: DE129273398.

Bản quyền cũng được áp dụng cho trang Facebook BMW Motorrad International (www.facebook.com/BMWMotorrad), tài khoản Twitter (www.twitter.com/BMWMotorrad), kênh Youtube thương hiệu (www.youtube.com/BMWMotorrad), kênh Snapchat (www.snapchat.com/add/bmw-motorrad) và tải khoản Instagram (www.instagram.com/BMWMotorrad).

+ Đọc thêm
spinner